Välkommen!

OpenExam är en serviceplattform och ett online examinations-system utvecklat vid Uppsala universitet.

Student
Vad vill du göra idag?

Lärare
Här för att hantera dina examinationer, rätta svar eller assistera på examination?

Kontakta


Om du önskar att få tillgång till systemet eller har frågor och förslag, besök kontaktinformationsidan.